X          
Home René Danen   Contact
Dit is de website van René Danen. Contact via email: info[at]renedanen.nl
 Kleurrijk Nederland 1Kleurrijk Nederland 2Andersglobalisme - Nederlands Sociaal ForumPlatform Keer het TijGemeenteraad - Amsterdam AndersGeneraal Pardon voor vluchtelingen en Witte IllegalenNaar een Ander EuropaMilieubeweging en Autovrije ZondagStudentenvakbond LSVb- - -BiografieInterviews PublicatiesActie-affiches 1990 - 2010Contact
   
 


René Danen

René Danen (1967) is oud-politicus en publicist. Tot 2014 was hij voorzitter van het ledenparlement van de FNV.

Danen was in 1992 één van de oprichters van antiracisme-organisatie Nederland Bekent Kleur. Daarna was hij gemeenteraadslid in Nijmegen en Amsterdam. Voor het Instituut voor Publiek en Politiek organiseerde hij ook debatten. Daarnaast was hij coördinator van het Nederlands Sociaal Forum en van platform Keer het Tij, een bundeling van vijfhonderd maatschappelijke organisaties.
Begin jaren negentig was Danen voorzitter van de landelijke studentenvakbond LSVb. In 1999 introduceerde hij vanuit Milieudefensie de Autovrije Zondag in diverse steden in ons land. Danen publiceerde artikelen in landelijke dagbladen en is columnist voor de VARA-website Joop.nl.

René Danen - Foto © copyright Nederland Bekent Kleur, verboden te copieren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

(Van Wikipedia:)

Studentenbond
René Danen kwam voor het eerst in het nieuws in 1990. Toen de Nijmeegse universiteit een week bezet werd trad hij bij onderhandelingen met het universiteitsbestuur over studenteninspraak op als bestuurder van de Nijmeegse studentenbond AKKU. Hij werd het jaar daarna, in 1991, gekozen tot
voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Danen was de eerste studentenleider in Nederland die publiekelijk in debat ging met een minister van Onderwijs, toenmalig minister Jo Ritzen

Antiracisme
Danen was één van de oprichters en dagelijks bestuurder van de Stichting Nederland Bekent Kleur. In 1992 en 1993 organiseerde hij op 21 maart (de VN-dag tegen racisme) manifestaties tegen racisme op het Museumplein in Amsterdam. Danen organiseerde in 1994 voor de stichting ook het bezoek van de Franse presidentsvrouw Daniëlle Mitterrand aan Nederland om het Paspoort Tegen Racisme te presenteren aan vicepremier Wim Kok. Samen met een aantal jongerenorganisaties nam Danen in 1992 tevens het initiatief tot de eerste naoorlogse herdenking van de Kristallnacht in Nederland, een herdenking die daarna jaarlijks plaatsvond.
Naar aanleiding van een oproep van Doekle Terpstra in Trouw nam Danen in december 2007 het initiatief namens Nederland Bekent Kleur om een beweging te starten tegen het gedachtengoed van de PVV van Geert Wilders.

Milieu
In Nijmegen was Danen tot 1996 fractievoorzitter in de gemeenteraad voor de lokale partij De Nijmeegse Groenen. Hij werd daarna actief in de landelijke milieubeweging en introduceerde in 1999 namens Milieudefensie de Autovrije Dag in 54 steden in Nederland waaronder de Amsteramse binnenstad. Hij was tot 2001 als projectleider bij de Autovrije Zondag betrokken.

Politiek
René Danen zat van 1998 tot 2003 in de gemeenteraad van Amsterdam namens de partij Amsterdam Anders/De Groenen. Hij steunde in die tijd onder meer het comité dat een verblijfsvergunning wist te verwerven voor honderden zogenoemde Witte Illegalen.

Verder was René Danen verbonden aan het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) waar hij zich onder meer bezighield met de Europese verkiezingen van 2004. In 1997, vlak voor de Eurotop in Amsterdam, nam hij samen met het IPP het initiatief tot een oproep door 150 maatschappelijke sleutelfiguren die pleitten voor een referendum over het Verdrag van Amsterdam.

Andersglobalisme
Na zijn raadslidmaatschap werd Danen coördinator van Platform Keer het Tij, een bundeling van 575 maatschappelijke organisaties. Op 2 oktober 2004 opende René Danen een landelijke demonstratie tegen het kabinet-Balkenende II in Amsterdam met een toespraak namens het platform Keer het Tij.

Danen was begin 2004 ook een van de initiatiefnemers van het eerste Nederlands Sociaal Forum (NSF), een bijeenkomst van het wereldwijde netwerk van de andersglobaliserings-beweging. In 2006 was hij projectleider van het tweede NSF in Nijmegen, een driedaagse conferentie over racisme, milieu en armoede met drieduizend deelnemers.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Externe links:

Nederlands Sociaal Forum 

FNV  
   
Platform Keer het Tij 

Instituut voor Publiek en Politiek

Nederland Bekent Kleur

Gemeenteraad van Amsterdam
  
Landelijke Studenten VakbondContact:

info[at]renedanen.nl

René Danen - Foto © Copyright Nederland Bekent Kleur, verboden te copieren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
Foto © copyright Nederland Bekent Kleur